لینک های دسترسی

Breaking News

سوء استفادۀ شاگردان توسط یک معلم چینائی


رسانه های چینائی گزارش میدهند که یک معلم کودکستان بخاطر فروبردن پیچکاری به بدن بیش از 20 طفل در جنوب غرب چین توقیف شده است.

رسانه های گزارش میدهد که سن چی چی، بعد از توقیف شد که والدین خشمگین در ولایت یُنان در مورد سوء استفاده شکایت نمودند. یک پیچکاری در میز او پیدا شد. گزارش ها میرساند که آن خانم 24 ساله قبول نمود که از اقدامات شدیدی بخاطر تادیب اطفال استفاده کرده است.

ژو لیمی، یکی از مادران میگوید که هفتۀ گذشته در دست و بالای ران دختر چهار سالۀ او سوزن زده شده بود.

گزارش ها میرساند که یک طفل سه ساله که نخواسته استراحت کند، از سوزن پیچکاری هشت زخم برداشته شده است.

این واقعات در یک کودکستان ثبت شده صورت گرفت است. تا هنوز مشخص نشده که آیا پیچکار کدام نوع مواد خطرناک داشت یا نه. رسانه های چینائی حاکیست که آزمایش خون نشان داد که پیچکاری با ویروس HIV ملوث نبود.

XS
SM
MD
LG