لینک های دسترسی

سازمان همکاری های اقتصادی آسیا بعد از ٢٠ سال


اجتماع کشور های عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اوقیانوس آرام ،طی 20 سال به عنوان مشی پیشتاز منطقوی در جهت ارتقای تجارت و سرمایه گذاری مطرح گردیده است.

چنانچه دانیل شیرف خبرنگار صدای امریکا از نشست کشور های عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اوقیانوس آرام در سنگاپورگزارش میدهد، اعضای این گروه اقتصادی به آیندۀ این سازمان نظر میاندازند تا در یابند که چگونه این سازمان میتواند با چالش های فرا راه اقتصاد جهانی معامله نماید.

سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اوقیانوس آرام در سال 1989 در آسترالیا به هدف انکشاف و رشد تجارت سرمایه گذاری آزاد در کشور های این حوزه تاسیس گردید.

ستیفن سمیت وزیر خارجه آسترالیا بروز سه شنبه گفت در آن زمان تعرفه ها بین 15 الی 20 در صد بود اما به کمک سازمان همکاری های اقتصادی آسیا وحوزه اقیانوس آرام، اکنون اوسط تعرفه ها تا 5 در صد کاهش یافته است.

"اگر به 20 سال قبل نظر اندازیم، این یک سازمانی است که از هر لحاظ کارکرد های بسیار بسیار خوبی داشته است. و حقیقت اینکه، مردم این کشور ها به اشتراک خویش به عالی ترین سطح مداومت نموده است که این عمل موجب گردیده است تا این کشور ها به هدف نایل گردند، و من فکر میکنم که این نکته خوبترین دلیل اثبات موثریت آن بوده میتواند."

سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اوقیانوس آرام از 12 عضو اساس گذار آن، اکنون به 21 عضو ارتقا نموده است. سمیت میگوید یکی از چالش هایی که این سازمان با آن مواجه است، تصمیم گیری روی این است که اگر سال آینده عضویت اعضای جدید در این سازمان متوقف گردد، کدام کشور ها خواهند توانست عضویت آنرا حاصل کنند.

سمیت میگوید، آسترالیا عضویت هند را در این سازمان حمایت میکند، که به گفتۀ وی این کشور بخاطر دستآورد های اقتصادی خویش مستحق شناخت بیشتر میباشد.

اما این واضح نیست که در رابطه به الحاق هند به این سازمان چه اندازه حمایت از سوی سایر اعضا موجود است.

به سلسله نشست های روز سه شنبه در حاشیۀ نشست رهبران ارشد کشور های سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اوقیانوس آرام، سخنرانان اشاره نمودند در عین زمانی که این گروه روی اجتماعات تجاری تمرکز نموده اند، همچنان مکالمات سیاسی را نیز تشویق مینمایند.

رابرت زویلیک رئیس بانک جهانی میگوید، سازمان همکاری های اقتصادی کشور های حوزه اوقیانوس آرام، در پی کشتار صد ها تن از مظاهره چیان در اطراف بیجینگ تیانانمن سکویر، گفتگو ها در سطح بین المللی را با چین آغاز نموده است.

" رویداد 1989 در چین، سرآغاز کشاندن کشور های چین، تایوان و هانگ کانگ به مذاکرات سال 1991 بود که اولین تماس حقیقی بین المللی با چین بود و همچنان چین را به تماس چندین جانبه تشویق کرد که اکنون به گونۀ قابل ملاحظه ای افزایش یافته است."

سازمان دیگر منطقوی یا انجمن کشور های جنوب شرق آسیا بیم از آن دارند که تحت شعاع این سازمان قرار گیرند.

اما در عین زمانی که کشور های اقتصادی حوزه اوقیانوس آرام بیش از 40 در صد نفوس و تجارت جهانی، و بیش از نصف محصولات تجاری دنیا را با خود دارد، عطف آنان روی انکشاف تجارت به حال خود باقی میماند، درعین حال انجمن کشور های جنوب شرق آسیا برای هرگونه همکاری با آن آغوش گشوده است.

وزرای مالیه و تجارت کشور های عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اوقیانوس آرام و نیز رهبران تجاری کشور های این حوزه در هفتۀ جاری با هم ملاقات خواهند کرد.

رئیس جمهور اوباما در اولین سفر خویش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، در نشست سالیانه رهبران کشور های عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اوقیانوس آرام شرکت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG