لینک های دسترسی

در روزنامه ها: نظریات رئیس ارکان قوای نظامی ایالات متحده در مورد جنگ افغانستان


روزنامۀ وال ستریت ژورنال در رابطه به نظریات رئیس ارکان قوای نظامی ایالات متحده در مورد جنگ افغانستان.

پیتر شپیگل برای وال ستریت نوشته است که قوماندان ارشد اردوی امریکا که در مورد اعزام مکرر عساکر در جنگ عراق و افغانستان ابراز نگرانی نموده بود، میگوید از طرح افزایش حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان حمایت میکند.

نظریات جنرال جورج کیسی، رئیس ارکان اردوی امریکا تازه ترین نشانۀ است که حکومت اوباما میخواهد با اعزام هزاران سرباز امریکایی قوت عساکر فعلی ایالات متحد را در افغانستان تقویت بخشند.

جنرال کیسی به یک شبکۀ تلویزیونی امریکایی گفت او معتقد است که نیاز است نیرو های اضافی به افغانستان اعزام شود. جنرال ستنلی مککرستل توانائی را دارد تا پیروزی های طالبان را معکوس ساخته و نیرو های امنیتی افغانستان را تربیه نمایند.

در روزنامه آمده است که حمایۀ جنرال کیسی اهمیت خاصی دارد. زمانیکه او قوماندان نیرو های امریکایی در عراق بود، او یگانه ماموری بود که با افزایش قوا در عراق بی میلی نشان میداد.

در آن وقت او ابراز نگرانی میکرد که تعداد زیاد عساکر امریکایی باعث خشم مردم عراق گردیده و تاثیرات ناگوار روانی را بر قوای امریکایی ببار خواهد آورد. زمانیکه در سال 2007 او به این سمت گماشته شد، در مورد اعزام مکرر عساکر ابراز نگرانی مشابۀ را نموده بود.

در ختم مطلب وال ستریت آمده است که رئیس جمهور اوباما در حال تکمیل ارزیابی استراتیژی ایالات متحده را در افغانستان است. مامورین حکومت ایالات متحده توقع داشتند قبل از آنکه آقای اوباما به آسیا سفر کند، او استراتیژی جدید را اعلام نماید، ولی مامورین اکنون میگویند تاخیر اعلام استراتیژی تا برگشت او به ایالات متحده ادامه خواهد یافت.

درین قسمت توجه نماید به فشردۀ مطلب روزنامۀ اکزمینر در مورد دلیل تاخیر و طولانی شدن ماموریت ایالات متحد در افغانستان.

بروس می من، خوانندگان را مخاطب قرار داده نوشته است که کشوری را با حکومت فاسد تصور نماید که در مقابل دشمنان شان ضعیف و در انظار متحدین باور کردنی باشد.

یک ملتی را تصور نماید که تحت ادارۀ جنگسالارانی قرار دارد که به زندگی خود علاقمندی دارند. کشوری را تصور نماید که برای غرب مواد مخدر میفرستد که توانائی تولید و قاچاق آنرا ندارد، بخاطریکه قوای امنیتی آن نیز فاسد میباشد.

البته اشارۀ این نویسنده به مکسیکو بوده که میگوید به عوض آنکه ایالات متحده عساکر اضافی را مبنی بر تقاضای جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان ارشد امریکایی در افغانستان به آن کشور بفرستد، باید تعداد عساکر را به سرحد ایالات متحده در نزدیکی میکسیکو اعزام نماید و پولی که تعبیۀ عساکر امریکایی را در مدارکی به مصرف برساند تا زمینۀ کار برای میکسیکوی ها مساعد گردد تا به ایالات متحده مهاجرت نکنند.

نویسنده از جنرال مایکل فلین، معاون جنرال مککسرتل نقل قول نموده که نیاز به سه سال است تا شورش گرائی را در افغانستان به محو ساختن برگردانیم. بخاطر اجرای چنین کاری ایالات متحده نیاز دارد قوای امنیتی افغانستان را تربیه نماید، توانائی و قابلیت آنها را افزایش بدهد، و همچنان طرز عملیات آنها را کاملاً تغیر بدهد.

و بعد از سه سال، دو سال دیگر نیاز است تا قوای امنیتی آن کشور بتواند مسولیت امنیت افغانستان را به عهده گیرند.

نویسنده افزوده است، جنرال دیوید پتریس میگوید هدف ماموریت در افغانستان جلوگیری از القاعده و سایر گروه های افراطی از یافتن سنگر مستحکم در آن کشور میباشد تا توانائی حمله بر ایالات متحده را بدست آورده نتوانند.

نویسنده ابراز نظر میکند که چه تضمینی وجود دارد که القاعده در کشور و یا محل بی ثبات دیگر، مانند سودان، سنگر گیرد. آیا القاعده در داخل پاکستان نفوذ کافی ندارد؟ درحالیکه قرار است پاکستان متحد ایالات متحد باشد.

XS
SM
MD
LG