لینک های دسترسی

تضعیف روحیۀ عساکر امریکائی در افغانستان


یک همه پرسی قوای نظامی ایالات متحده نشان میدهد که روحیۀ عساکر امریکائی بخاطر ازدیاد جنگ و سوقیات متعدد، ضعیف شده است.

این همه پرسی اردو نشان میدهد که در سال ۲۰۰۹ تعداد عساکری که روحیۀ شان را بلند و یا خیلی بلند توصیف کرده اند نسبت به سال ۲۰۰۷ بمقیاس ۵۰٪ پائین آمده است.

دگر جنرال اریک شومیکر، رئیس صحیۀ اردو میگوید عساکر هنوز هم از ناحیۀ سوقیات متعدد به ساحات جنگ، با فشار روحی مواجه میباشند.

از هر پنج عسکر در افغانستان یک تن شان از مشکلات روانی چون اضطراب، دقیت و یا فشار روانی حاد، شکایت کردند.

این همه پرسی همچنان دریافت که یک عدۀ بیشتر عساکر در افغانستان از مشکلات در خانه، بشمول مشکلات زناشوئی شکایت کرده اند.

در یک انکشاف دیگر، اتحاد تحت رهبری ناتو در افغانستان بروز شنبه گزارش داد که دو عسکر ایالات متحده و یک نفر ملکی در حملات جداگانۀ بم در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند.

XS
SM
MD
LG