لینک های دسترسی

افشای زندان جدید در پایگاه نظامی بگرام


قوای نظامی امریکا در افغانستان موجودیت یک زندان جدید شصت ملیون دالری را برای صدها زندانی در پایگاه هوائی بگرام در نزدیکی کابل افشاٌ نمود.

قوای نظامی می گوید این زندان جدید بخاطری ساخته شده است تا شفافیت را ترغیب نماید ، و شرایط بهتر زیست را برای زندانیان مهیا سازد.

قوای نظامی امریکا در نظر دارد که تا در حدود هفتصد زندانی را که هم اکنون در بگرام هستند به این زندان جدید انتقال دهند. این زندان گنجایش تقریباً هزار نفر را دارد. قوای نظامی این زندانیان را بنام دشمنان جنگی در قید نگهداشته است، بعضی از آنها تقریباً مدت شش سال است که در آنجا هستند.

فعالین حقوق بشر گفتند قوای نظامی امریکا به زندانیان اجازه نمی دهد تا با وکلا در تماس شوند. فعالین می گویند چنین پالیسی ها معنی مطلق العنانی، و زندانی بودن برای مدت نامعلوم را می دهد.

در گزارش های دیگر، به روز یکشنبه یک عسکر برتانوی در ولایت هلمند در جریان گزمه کشته شد.

در عین زمان یک بیانیهٌ قوای ناتو که به روز یکشنبه ایراد گردید، حاکیست که قوای مشترک ناتو و افغان در جریان عملیات جداگانه، چندین شورشی را کشته و دستگیر نمودند. همچنان مقدار زیاد سلاح را ضبط نمودند.

در ولایت شرقی پکتیکا، قوای مشترک، یکعده از شورشیان را به قتل رسانده ، و دو تن آنها را که در یک خانه در سروبی پنهان شده بودند، دستگیر نمودند. آنها همچنان یکتعداد از وسایل مخابراتی، مواد منفجره برای ساختن بم، و نارنجک های پرتاب راکت را از این منزل بدست آوردند.

در ولایت وردک قوای افغان و ناتو یک شورشی را به قتل رسانده و یک ذخیرهٌ بزرگ سلاح را ضبط نمودند. به همین ترتیب در ولایات قندهار و قندوز، قوای مشترک ، ده ها شورشی را دستگیر نمودند.

به اساس یک خبر دیگر، به روز یک شنبه قوای نظامی امریکا دو طیارهٌ ترانسپورتی (سی ۲۷) را به قوای هوائی افغان تحویل داد.

جنرال مکرستل قوماندان ارشد نظامی امریکا در افغانستان گفت امریکا تا سال ۲۰۱۱ بیست طیارهٌ ترانسپورتی را، بحیث جزٌ از پروگرام تقویت و تمرین قوای هوائی افغان،کمک می کند.

XS
SM
MD
LG