لینک های دسترسی

کشته شدن ده تن به اثر شلیک راکت در شرق افغانستان


شورشیان در شرق افغانستان راکت های را بر یک بازار آتش نموده و ده نفر در را ساحه ای هلاک نمودند که قوای فرانسوی با ریش سفیدان قومی ملاقات میکرد.

مقامات فرانسوی و افغان میگویند، حمله بروز دوشنبه در شهر تگاب ولایت کاپیسا حد اقل ۲۸ تن دیگر مجروح ساخت.

دو راکت در هنگامی به بازار اصابت کرد که قوماندان قوای فرانسوی در شرق افغانستان، با رهبران قومی در ساحه ملاقات میکرد.

فرانسه و کارمندان امور صحی امریکایی، مجروح شدگان را ذریعه هلیکوپتر به شفاخانه ها انتقال دادند. از صدمه دیدن کارمندان فرانسوی درین حادثه گزارشی داده نشده است.

قومندان فرانسوی در گردهمآیی ریش سفیدان قومی که به "شورا" مسمی است، شرکت کرده بود. این سهگیری بخشی از مساعی ناتو در حصول اعتماد مردم در مناطقی است که حضور طالبان زیاد میباشد.

قوای فرانسوی علیه طالبان در شمال شرق کابل، برای تامین شهر ها و سرک های که از طرف تندروان تحت تهدید قرار دارد، میجنگند.

XS
SM
MD
LG