لینک های دسترسی

گواهی بیشتر مشاورین اوباما در برابر کانگرس ایالات متحده


سفیر ایالات متحده در افغانستان بروز چهار شنبه برای بار دوم در مقابل هیآت کانگرس ایالات متحده ظاهر خواهد شد تا در مورد ستراتیژی جدید جنگی آقای اوباما گواهی بدهد.

کارل ایکنبیری در مورد تصمیم اعزام 30 هزار عسکر اضافی به افغانستان به کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده گواهی خواهد داد.

در این رویداد دیوید پطریس رئیس قوماندانی مرکزی ایالات متحده نیز با وی ملحق خواهد گردید.

ایکنبیری که قبلاً در مورد جوانب افزایش تعداد قوا به سوال پرداخته بود، روز سه شنبه در جریان گواهی در مقابل کمیته خدمات نظامی مجلس سنا و نماینده گان از ستراتیژی جدید رئیس جمهور پشتیبانی نمود.

او به قانون گذاران گفت: موفقیت ایالات متحده در افغانستان تضمین شده نبوده، اما ممکن میباشد.

ایکنبیری یکجا با جنرال ستنلی مک کرستل قوماندان ارشد نیرو های ایالات متحده و ناتو در افغانستان، در مقابل این کمیته ظاهر گردید.

مک کرستل به قانون گذاران گفت: ستراتیژی رئیس جمهور اوباما برای افغانستان، نایل شدنی است و نیز اینکه در 18 ماه آینده به طور قطع تحقق خواهد پذیرفت.

جنرال مک کرستل همچنان گواهی داد که دستگیری و یا قتل اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده- راهی برای فایق آمدن بر شبکه های دهشت افگنی و شکست آنان میباشد.

XS
SM
MD
LG