لینک های دسترسی

انفجار مهلک انتحاری در کابل


پولیس افغانستان میگوید یک حملۀ انتحاری ذریعۀ موتر در نزدیکی منزل معاون رئیس جمهور حداقل هشت تن را کشته و ۴٠ تن دیگر را مجروح ساخت.

مقامات میگویند طوری به نظر میرسید که مهاجم میخواست احمد ضیا مسعود، سابق معاون رئیس جمهور را هدف قرار دهد. مسعود، برادر احمد شاه مسعود، مخالف طالبان و قوماندان مشهور مجاهدین است که توسط القاعده دو روز قبل از حملات یازدهم سپتمبر سال ٢٠٠١ به قتل رسید.

معاون سابق رئیس جمهور ازین حمله جان به سلامت برد، ولی دو تن از محافظین امنیتی او به قتل رسید. همچنان ظن میشود که حمله کننده شاید هوتل هیتال را هدف قرار داده باشد که مهمانان خارجی از آن استفاده مینمایند.

انفجار منطقۀ وزیر اکبر خان را به لرزه در آورد. طالبان مسولیت حمله را به عهده نگرفته اند.

حمله درحالی صورت گرفت که قانونگزاران و نمایندگان خارجی در کابل دور هم آمده در کنفرانس مبارزه با فساد اداری اشتراک میکنند.

XS
SM
MD
LG