لینک های دسترسی

امکان انتقال زندانیان گونتانمو به ایالت النوی


یک مامور حکومت اوباما میگوید قرار است حکومت مرکزی یک زندان ایالتی را در النوی بدست آورد تا ١٠٠ زندانی توقیفگاه نظامی ایالات متحده را از خلیج گونتانمو در کیوبا به آن انتقال دهند.

قرار است اعلامیۀ رسمی بروز سه شنبه به وقت محل اعلام گردد.

مامورین میگویند در تلاشی بخاطر مسدود ساختن زندان گونتانمو، رئیس جمهور براک اوباما هدایت داد تا حکومت مرکزی ایالات متحده، زندان تامسن را بدست آورد.

در شهر کوچک تامسن، در ٢٢٠ کیلومتری غرب شیکاگو، آن زندان یک هزار و شش صد اطاقی در سال ٢٠٠١ اعمار گردیده بود تا زندانیان در امنیت فوق العاده نگهداری شوند، ولی آن زندان تقریباً خالی میباشد.

برای چندین ماه، پت کوین، گورنر النوی و ریچاد دُربن، سناتور آن ایالت تلاش داشتند زندان را به حکومت مرکزی بفروش برسانند. آنها میگویند چنین اقدامی زمنیۀ کار را برای هزاران تن فراهم خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG