لینک های دسترسی

رهایی سه خبرنگار از سوی اختطاف چیان در افغانستان


روزنامۀ گاردین چاپ بریتانیا میگوید، سه خبرنگار افغان و عراقی که در شرق افغانستان اختطاف گردیده بودند، پس از سپری نمودن شش روز در اسارت اکنون آزاد گردیده و در وضعیت خوب صحی بسر میبرند.

این خبرنگاران شامل غیث عبدالاحد گزارشگر عراقی و دو افغانی میباشد که نام های شان در این گزارش درج نگردیده است.

گاردین میگوید، آنان زمانی توسط افراد مسلح ناشناس در نزدیک مرز با پاکستان گرفتار گردیدند که در جریان وظیفه به صوب پناه گاه های جنگجویان در شرق افغانستان در حرکت بودند.

روزنامه نوشته است، از گزارش دستگیری این افراد خود داری به عمل آمده است، حالانکه با مشاورین در رابطه به رهایی مصئون این افراد کار شده است.

روزنامه شرح نداده است که آیا در بدل آزادی این خبرنگاران پرداخته شده است یا خیر.

این خبرنگاران گفتند، آنان مدت زیاد گرفتاری خویش را صرف حرکت در شرایط سرد و ساحات پوشیده از برف نمودند و مقادیر کم غذا به آنان داده میشد.

طبق یک خبر دیگر، مقامات فرانسوی میگویند، آنان 10 شهروند پناه جوی افغان را که ذریعۀ یک پرواز خط هوایی بریتانیا به ان کشور سفر میکردند، دو باره به کشور شان عودت داده اند.

مقامات فرانسوی با بیان اینکه فرانسه با بریتانیا تعهد نموده است، از پالیسی اخراج مهاجرین دفاع نمودند.

XS
SM
MD
LG