لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان ویدیوی عسکر اسیر امریکایی را منتشر ساخت


طالبان یک ویدیویرا به نشر سپرده اند،که در آن چنین به نظر می رسد عسکری امریکائی را که شش ماه قبل دستگیر نموده بودند،نشان می دهد.

بو وی برگداهی، عسکر امریکائی از ایالت آیداهو، در اواخر ماه جون پس از آنکه با سه عسکر افغان کمپ خود را در ولایت پکتیکا ترک نمود، ناپدید گردید.

در اینویدیو که به روز جمعه به نشر رسید، مردی را نشان می دهد که کلاهی به سر دارد ، عینک های آفتاب گیر به چشم، و ملبس به یونوفورم نظامی میباشد.وی خود را (برگداهی) معرفی مینماید.

وی می گوید ، اگر مردم امریکا ایستادگی ننماید و به این عملیات بی معنی خاتمه ندهند، افغانستان به ویتنام دیگر امریکا مبدل خواهد گردید.

واضح نیست که این ویدیو چه وقت تهیه گردیده، ولی یک گروه ناظر دهشت افگنی بنام (انتل سنتر) که در امریکا مرکزیت دارد، می گوید یکی از مفسرین آن گروه معتقد است که مردی که در ویدیو نشان داده میشود، (برگداهی) است.

این ویدیو همچنان تقاضای (زبیدالله مجاهد) سخنگوی طالبان را بخاطر تبادله اسرا نشان می دهد.

ادمیرال گره گوری سمث، سخنگوی ناتو این ویدیو را منحیث یک عمل زشت تقبیح نموده که به وضاحت دیده میشود (برگداهی) یک بیانیهٌ ساختگی را مجبوراً می خواند.

وی همچنان زمان پخش این ویدی را که در روز کرسمس صورت گرفت ، بی حرمتی به فامیل و رفقای (برگداهی) خواند.

برگداوی، اولین عسکر امریکائی است که در افغانستان دستگیر شده است، و قوماندانان طالبان قبلاً تهدید نموده بودند که وی را به قتل می رسانند.

یک قسمت این ویدیوزندانیائی را نشان می دهد که تحت توقیف امریکائیان قرار دارد، و مورد شکنجه قرار دارند، در حالیکه این مرد در ویدیو می گوید که طالبان با وی رفتار درست مینمایند.

در یک ویدویوی که در ماه جولای در ویب سایت طالبان به نشر رسید، برگداوی را نشان میداد که به امریکائیان می گفت که حکومت امریکا را وادار بسازند تا آنها را دوباره به امریکا برگردانند.

گفته می شود که برگداهی همچنان در یک ویدوی که توسط (ایمن الضواهری) بخاطر یاد بود حملات یازدهم سپتمبر بر امریکا تهیه شده بود، ظاهر گردیده است.ولی (انتل سنتر) می گوید که آن ویدیو، شاید بسیار کهنه باشد.

مقامات ارشد امریکا، به شمول رابرت گیتس وزیر دفاع گفته است که قوای نظامی برای پیدا نمودن این عسکر شان از هیچ تلاشی دریغ نمی نماید.

مقامات افغانی گفته اند آنها نیز برای رهائی برگداهی تلاش می نمایند.

ولی اینرا نگفته اند که آیا برگداهی هنوز در افغانستان است و یا اینکه شورشیان وی را در مخفی گاه های خود در پاکستان انتقال داده اند.

XS
SM
MD
LG