لینک های دسترسی

پلان ناتو برای وظیفه یی به افراد ملکی عالی رتبه در افغانستان


ناتو درمورد مسئولیت افراد ملکی عالی رتبه در افغانستان برای نظارت از جریان پول وکمک به آن کشور درحال غور می باشد.

مقامات ارشد ناتو می گویند مقامات ملکی از رسیدن بودجه بازسازی درولایات، استفاده موثر آن و اینکه آن بودجه به دستان مقامات فاسد نمی رسد، اطمینان حاصل خواهند کرد.

آن مقامات درکنار رهبران ائتلاف به رهبری ایالات متحده درجنگ با شورشیان و تندروان دیگر درافغانستان کار خواهند کرد.

مقامات بین المللی می گویند سفیر برتانیه درکابل به حیث کاندید دراین سمت ظاهر شده است.

ناتو تا هنوز این وظیفه را نهایی نکرده است.

سمت متذکره شاید در جریان کنفرانس کشورهای کمک کننده به افغانستان منعقدۀ لندن و مجوزه 28 جنوری اعلام شود.

XS
SM
MD
LG