لینک های دسترسی

عکسلعمل ها در برابر ماموریت آلمان در افغانستان


باوجودیکه یک فیصدی زیاد مردم آلمان مخالف حضور نظامی آلمان در افغانستان اند، آلمان ماموریت نظامی اش را در افغانستان به هدف جلوگیری تهدید حملات دهشت افگنی در آلمان و آوردن ثبات در افغانستان، ادامه میدهد.

و معین بخش امور خارجی حزب دیموکراتیک مسیحی آلمان میگوید، پالیسی آلمان در قسمت افغانستان حالا شبیه پلان جنرال مکریستل قوماندان قوای امریکا و آیساف در افغانستان است.

۸۰ فیصد مردم آلمان مخالف ماموریت نظامی آلمان در افغانستان اند، و حزب مخالف خواهان تعیین تاریخ خروج قوای آلمانی از افغانستان شده است. ولی آلمان که در حال حاضر ۴۵۰۰ عسکر در افغانستان دارد، حدود ۸۰۰ عسکر دیگر را به افغانستان اعزام خواهد کرد. داکتر اندریاس میگوید پلان آلمان در رابطه با ماموریت در افغانستان مانند پلان جنرال مکریستل است، یعنی آلمان بیشتر بر تمرین و تربیه عساکر افغان پرداخته و هدف عمده آن انتقال مسولیت به خود افغان ها خواهد بود.

ولی آلمان چرا چنین تعهدی را در قسمت افغانستان دارد؟ و چنانیکه یک تن خبرنگاران در این گردهمآیی پرسید، براک اوباما در بین مردم آلمان از محبوبیت زیادی برخوردار است، چرا ۸۰ فیصد مردم آلمان با جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان مخالف اند؟ همچنان آخرین حمله دهشت افگنی در اروپا در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت، چرا آلمان فکر میکند با تهدید دهشت افگنی مواجه است؟

داکتر اندریاس میگوید بعد از حملات یازده سپتمبر در امریکا، حملاتی در لندن و مادرید هسپانیه صورت گرفت. ما در آلمان از دو احتمال دو حمله جلوگیری کردیم. او گفت، امروز آلمان مانند سایر کشور با تهدید نهایت جدی دهشت افگنی مواجه است. ولی او گفت تشریح جنگ برای مردم ملکی یک کار مشکل است. مردم آلمان با چنین نوع جنگ ها آشنایی ندارند. باید به آنها روشن ساخته شود که دلیل عمده ماموریت آلمان در افغانستان چه است: اینکه هیچ کشوری در جهان نمی خواهد که افغانستان به دوره طالبان بر گشته و به پناهگاه دهشت افگنی مبدل شود. او گفت تهدید القاعده جهانی است، بناً آلمان در افغانستان به تنهایی ماموریتی را به پیش نمی برد. عساکر ۴۲ کشور جهان در افغانستان علیه تهدید دهشت افگنی میجنگند.

ولی طبق سوال یک تن از خبرنگاران، در حالیکه در افغانستان فساد اداری به شکل وسیعی موجود است، رقم بی سوادی در آنکشور نهایت بلند بوده و فقر و مرض و مشکل مواد مخدر نیز از جمع مشکلات جدی در آنکشور است، چرا باید در قسمت افغانستان خوشبین بود؟

داکتر اندریاس میگوید دست آورد های ۸ سال گذشته را نباید دست کم گرفت.

در ۸۰ فیصد افغانستان امروز جنگ نیست. او میگوید وضع در افغانستان در سال ۲۰۰۱ نهایت خراب بود. ولی امروز در انجا حکومتی موجود است و آنکشور قانون اساسی دارد.

۷ میلیون کودک به شمول دختران مکتب میروند.۵۰ هزار محصل در پوهنتون ها درس میخوانند. ولی او گفت امروز هدف عمده آوردن ثبات بیشتر به افغانستان است نه استقرار دیموکرسی، چنانیکه قبلا روی ان تمرکز بود.

در رابطه با امور سیاسی در افغانستان، داکتر اندریاس میگوید ، اگر حکومت افغانستان درین راستا تعهدی نداشته باشد،هیچ کشوری در جهان نمی تواند در افغانستان امنیت را بر قرار سازد.

قدرت در افغانستان باید غیر مرکزی گردد، و به اطراف کشور تقسیم شود. افغانستان به ساختار سیاسی در سطح محلی ضرورت دارد. حکومات محلی باید تاسیس گردند. ولی برای تشکیل چنین یک سیستم ما به کسانیکه به دلیل مشکلات اقتصادی با دهشت افگنان پیوسته اند، ضرورت داریم. و ما به حکومت افغانستان و مردم افغانستان ضرورت داریم.

آلمان بیش از ۱۰ ملیون یورو برای بودجه برنامه انگیریشن اختصاص داده است، علاوه بر تمرین و تربیه قوای افغان، کمک در پیشبرد پروژه های انکشافی چون اعمار سرک و مکتب در افغانستان را نیز دوچند میسازد.

داکتر اندریاس گفت افغانستان که یکی از فقیر ترین کشور های جهان است به کمک اقتصادی زیادی نیاز دارد. لهذا به گفته او حضور اقتصادی آلمان در افغانستان بیشتر حضور نظامی اش خواهد بود.

XS
SM
MD
LG