لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پوست: امریکا خسارات ناشی از تلفات جنگ را برای افغانان میپردازد


(عکس: AP) روزنامهٌ واشنگتن پوست در شمارهٌ امروزی خود در مضمونی تحت عنوان امریکا خسارات ناشی از تلفات جنگ را برای افغانان می پردازد ، چنین می نویسد.

قطعات نظامی امریکا که در ولایت هلمند می جنگند، در بدل تلفات ، و برای زخمیان و خساراتی که از طرف قوای امریکا بر افراد ملکی در جریان جنگ وارد می گردد، یک سیستم جبران خساره را ایجاد نموده اند.

رنج کشیدن و ازیت مردم در جریان جنگ افغانستان ، سیاستاً یک موضوع حساس است، و عساکر ناتو این را مد نظر گرفته اند که جبران خسارات حملات مرگبار هوائی ، و حادثات دیگر را نماید که منجر به تلفات ملکی می گردد.

قوای ناتو و افغان شورشیان را متهم به استفادهٌ افراد بی گناه بحیث سپر انسانی می نماید، که این حرکت، کار را به مراتب مشکلتر می سازد که تشخیص نمود که کی دشمن است و کی بی گناه.

قوماندانان نظامی می گویند کمک های اقتصادی و پرداخت غرامات جنگی در کشور فقیر افغانستان ، حد اقل یک راهی است که بتوان آنها را تا حدی از حالت برآشفتگی و ناتوانی نجات داد و نشان داد که قوای افغان و خارجی بیک هدف درست در آنجا می جنگند.

قطعات امریکائی به اساس سیستم کمک ها برای فامیل های که از ناحیهٌ جنگ متضرر شده اند، چنین پرداخت خساره می نمایند.

در بدل تلف شدن یک طفل ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دالر پرداخته می شود.

در بدل از دست دادن پا و یا جراحات دیگر ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ دالر پرداخته می شود.

در بدل از بین رفتن موتر ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دالر داده می شود. و در بدل خساره رسیدن به زمین های دهاقین ۵۰ تا ۲۵۰ دالر کمک صورت می گیرد.

جنرال هکس، از شهر تکومای ایالت واشنگتن می گوید، این سیستم همچنان برای جمع آوری استخبارات سودمند واقع می گردد.

وی گفت قوای نظامی برای باشنده گان قریه جات در بدل معلومات در مورد بم های کنار جاده، در مورد اینکه چه کسانی اسلحه دارند و گلوله باری مینمایند، و افراد دهشت افگن در کجا ها فعالیت می کنند، پول می دهد، پول افغانی.

یکتن از زمین دارانی که زمینش توسط قوای برتانوی، کانادائی، و امریکائی مورد استفادهٌ فعالیت های نظامی قرار گرفته است، میوه های درختان را که در اثر باد و شمال از درخت ها ریخته است، جمع آوری می نماید.

جنرال هکس می گوید ما در بدل استفادهٌ زمین وی برایش پول می دهیم.

وی که سرپرستی کمپنی الفا را به عهده دارد، می گوید ما در بدل پرداخت پول ناچیز توانسته ایم جلو تلفات و خسارات زیاد را گرفته باشیم.

کمپنی الفا ، کمپنی است که برای پرداخت خسارات جنگی به افراد ملکی کمک های پولی می نماید.

در شمارهٌ امروزی لاس انجلس تایمز عکسی به نشر رسیده که در آن سه مرد را نشان می دهد که چشمان شان با تکه های سفید رنگ بسته است، دست هایشان را با پلاستیک از پیشرو بسته اند، و هرکدام شان را یک عسکر قوای بحری امریکا رهنمائی می نماید.

این مردان را در خارج شهر مارجه دستگیر نمودند که هریک بیل ها را بدست داشتند ، در کنار جاده چقوری می کندند تا بم ها را در آنجا جا دهند.

آنها بصورت غیر معمول یکمقدار پول زیاد با خود داشتند، و مقدار زیاد مواد منفجره را با خود حمل می کردند.

به همین دلیل عساکر قوای بحریهٌ امریکا آنها را گرفتار نموده و در مرکز پایگاه خود در مارجه انتقال دادند.

این جزٌ از فعالیت های عساکر قوای بحریه است تا این چنین اشخاص تخریب کار را گرفتار نموده تا آنها را مورد تحقیق قرار دهند، و ممکن آنها را برای پولیس ملی افغان تسلیم دهند.

به این عساکر امریکائی هوشدار داده شده که از هر نوع حرکت نا مناسب و استفادهٌ کلمات و جملات توهین آمیز در برابر این اشخاص جلوگیری نمایند.

به آنها گفته شده که وقتی دهشت افگنان را می بینند ، باید با آنها طوری رفتار نمایند که خودشان حاضر شوند به رضایت خود بیایند تا از خود دفاع نمایند و در مورد فعالیت های خود معلومات دهند. قوای امریکا اکنون به این عقیده هستند که رویهٌ خشونت آمیز منجر به آن می گردد تا مردم احساس کنند که مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اند.

عساکر فقط تنها وقتی می تواند با آنها جدی حرکت نمایند که مورد حمله قرار گیرند.

عساکر این افراد را سه تا چهار روز مورد باز پرسی قرار می دهند و بعداً آنها را به عساکر افغان تسلیم می دهند.

یکتعداد شان که رها می شوند یکمقدار پول نیز برایشان داده می شود تا از این کار دست بردارند.

یک مقام نظامی امریکائی می گوید این سه نفری که عکسهای شان در روزنامهٌ لاس انجلس تایمز به نشر رسیده است، پس از سه ساعت گرفتاری ، یکی از بزرگان قومی آمد تا ضمانت شان را نماید.

او می گوید این کار همیشه صورت می گیرد. وقتی کسی دستگیر می گردد، دفعتاً یک بزرگ قومی می آید و می گوید که بیست و پنج نفره می آرم تا بگویند که ای نفر همرای ما بود و بی گناه است.

XS
SM
MD
LG