لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: میلیون ها دالریکه از افغانستان په دبی انتقال میشود


روزنامه واشنگتن پوست در شماره ۲۵ فبروری خود گزارش مبسوطی را تحت عنوان گیجی مامورین در مورد ملیون ها دالریکه توسط طیاره از افغانستان به دوبی انتقال داده میشود را بچاپ رسانیده است که در این بخش برنامه فشردۀ از این مقاله را خدمت تان تقدیم میداریم.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید مقدار زیادی از بانک نوت ها از افغانستان پرواز میکنند که این پرواز در جلو چشم مامورین گمرگ میدان هوایی کابل صورت میگیرد و این فرار پولها باعث گیج شدن مامورین امریکایی گردیده و سوالاتی را در مورد منبع این پولها خلق نموده است.

روزنامه واشنگتن پوست از قول مامورین افغان و امریکایی میگوید این پولها که تخمینی ۱ ملیارد دالر در سال میشود، بیشتر به امارت عربی یا دوبی میرود، جائیکه بسیاری از افغانهای متمول، سرمایه و خانواده های خود را مستقر نموده اند.

باوجودیکه اگر در موقع مسافرت هوایی پول خود را حساب دهید، خارج نمودن آن قانونی میباشد ولی روزنامه واشنگتن پوست میگوید در این زمانیکه ایالات متحده و متحدین آن به ملیارد ها دالر را برای حمایت از اداره متزلزل حامد کرزی بمصرف می رسانند، مقدار پولهای که از افغانستان خارج میشود این نگرانی ها را بوجود آورده است که مبادا پولهای کمکی باشد.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده به سهم خود سعی دارد معلوم کند که آیا این پولها از مدرک قاچاق مواد مخدر حاصل میشود و مامورین در کشور همسایه پاکستان میگویند بخشی از این پولها از طریق زمینی از پاکستان بداخل افغانستان انتقال داده شده است. و یک مامور امریکایی که ناظر انتقال پول از افغانستان به دوبی میباشد میگوید تمام این پولها مثل اینست که از یک محل نا معلوم پدیدار شده است.

نگرانی های وجود دارد که افغانستان بمرکز انتقال پول به دوبی مبدل گردیده است و همه روزه شش پرواز از کابل به دوبی صورت میگیرد.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید از جانب دیگر، ایالات متحده سعی دارد سیر معکوس انتقال پول را متوقف نماید یعنی انتقال پول به افغانستان و پاکستان برای حمایت از القاعده و طالبان. و مامورین وزارت خزائین امریکا در سفر ماه جاری خود به افغانستان در این مورد مذاکره نمودند.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید پیگرد تبادله پول در افغانستان با موجودیت راه های مروجی چون حواله و غیره که کمتر درج میشود، بسیار مشکل میباشد. بانک مرکزی افغانستان که توسط مشاورین امریکایی حمایت میگردد، در تلاش است تا مقرراتی را وضع نموده و برای کسانی که معامله با حواله میکنند، جواز بدهد.

ولی در حال حاضر، پولها همچنان در حال خارج شدن است. پول های حساب داده شده که از میدان هوایی کابل خارج شده است تحت بررسی روزنامه واشنگتن پوست قرار گرفت و نشان میدهد که مسافرین بیشتر از ۱۸۰ ملیون دالر را ظرف دو ماه که از ماه جولایی شروع میشد از افغانستان خارج نموده اند اگر به همین منوال حساب شود ظرف سال ۲۰۰۹ بیشتر از ۸۷۵ ملیون دالر از افغانستان بیرون رفته است. که البته این میزان فقط نظر به پولهای های حساب داده شده تخمین زده شده است در حالیکه مقدار آن بمراتب بیشتر میباشد.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید پول نقد به آسانی از طریق سالون اختصاصی یا VIP میدان هوایی کابل بخارج انتقال داده میشود، زیرا مامورین بدون تلاشی داخل طیاره میگردند.

یک مامور ارشد پولیس دوبی به یک مامور امریکایی گفته است که یک دیپلومات افغان سال قبل با دو ملیون یوروی نقد که حساب نداده بود، داخل دوبی گردید. بانکداران افغان میگویند بعضی از این پولهای نقد از تجاریست که برای خرید مال به دوبی میروند و برای جلوگیری از ضیاع شدن وقت، و کاغذ پراکنی، پول را حساب نمی دهند.

روزنامه واشنگتن پوست در ختم مقاله میگوید ارز پولهای خارج شده از افغانستان اکثراً دالر و یورو بوده و ریال سعودی هم در آن دیده میشود که در افغانستان مصرف آن مروج نمی باشد. ماه قبل، یک مرد افغان خوش لباس با سه بکس دستی مملو از ۳ ملیون دالر امریکایی و ۲ ملیون ریال سعودی کشف شد ولی چند روز بعد آن مرد آزادانه باردیگر ۵ ملیون دالر امریکایی را از طریق میدان هوایی کابل خارج نمود. در هر حال مامورین میگویند منبع این پولها هنوز هم معلوم نیست و تحقیقات ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG