لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پوست: برتانیه روی مذاکره با طالبان اصرار ورزید


روز نامه واشنگتن پوست در شماره روز پنجشنبه خود نگاشته است که وزیر خارجه برتانیه از رهبران افغان میخواهد تا با طالبان مذاکره نمایند.

دیفید میلی بند وزیر خارجه برتانیه بروز چهارشنبه برای مذاکرات مقدم و واقعی بین حکومت افغانستان و طالبان و سایر گروه های شورشی گردیده گفت که موفقیت های نظامی هیچ گاهی برای پایان جنگ کافی نخواهد بود.

وزیر خارجه برتانیه گفت مفکوره شمولیت سیاسی با آنهاییکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر عساکر ما حمله میکنند کار مشکل است، اما گفت و شنود خوشنود ساختن نمیباشد.

وی گفت در حالیکه ما مساعی نظامی و ملکی را به پیش میبریم حالا زمان آنرسیده تا حکومت افغان یک راه حل سیاسی را دنبال کند.

اظهارات میلیبند که طی خطابه ای در موسسه تکنالوژی ماسا چوستس در امریکا صورت گرفت فراتر از اظهارات مامورین امریکایی رفت که میگویند که بهتر است مذاکرات بعد از آن صورت گیرد که توازن نظامی به نفع قوای بین المللی تغیر خورده و شورشیان حاضر شوند روابط شانرا با القاعده قطع نموده و اسلحه شانرا بزمین بگزارند.

روزنامه مینویسد که آقای گیتس وزیر دفاع امریکا بروز دوشنبه در کابل گفت که مصالحه ملی مرتبط به شرایط در میدان جنگ است که مخالفین بخصوص قوماندانان ارشد درک کنند که چانس موفقیت دیگر به نفع آنها نمیباشد.

اما میلی بند اظهار داشت که مذاکرات باید حتی در حالیکه جنگ تشدید یافته به پیش برده شود و اشاره نمود که او با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موافق است که با وجود این نظر او که شرایط قبلی باید توافقنامه نهایی را تعین کند ولی این شرایط نباید جلو انکشاف مذاکرات را بگیرد.

روزنامه نیویارک تایمز در شماره روز پنجشنبه خود مینگارد که رئیس جمهور ایران و رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا در افغانستان به تحملات لفظی بر یکدیگر پرداختند.

این روز نامه مینگارد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بروز چهارشنبه از کابل بازدید نموده و به پاسخ جوابیه در برابر ادعا های امریکایی مبنی بر حمایت ایران از شورشیان پرداخته ایالات متحده را متهم ساخت که دست به یک بازی دوگانه میزند.

بازدید رئیس جمهور ایران همزمان با یک سفر وزیر دفاع امریکا از افغانستان صورت گرفت. رابرت گیتس بروز چهارشنبه در حالی هنوزهم در کابل حضور داشت که احمدی نژاد پیش بینی نمود که ماموریت امریکا در افغانستان ناکام خواهد شد.

روزنامه ادامه میدهد که در اواخر روز چهارشنبه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای دیدار با رهبران پاکستان کابل را بقصد اسلام آباد ترک گفت.

نیویارک تایمز مینگارد که مساعی دپلوماسی ایکه ظاهراً تصادفی بنظر میرسد بیانگر تشدید گفت و شنود های صلح است طوریکه ایالات متحده، افغانستان و کشور های همسایه به مساعی شان جهت یکجا نمودن اجزای یک فیصلۀ نهایی برای جنگ افغانستان و جهت مرتبط به منافع شان در هرگونه نظم منطقوی ایکه در صحنه حاکم خواهد شد، ادامه میدهند.

رئیس جمهور ایران طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور کرزی اظهار داشت که ایالات متحده به بهانه جنگ علیه دهشت افگنی که آنها خود آنرا بوجود آورده، تمویل نموده و و حمایت کردند، به اشغال افغانستان ادامه میدهد.

دو روز قبل آقای گیتس به خبرنگاران گفت که ایران دست به یک بازی دوگانه در افغانستان میزند. وی ادامه داد که آنها روابط خوب را با حکومت افغانستان حفظ میکنند ولی آنها میخواهند هر اقدامی را برای صدمه زدن به ما انجام دهند.

وی گفت ایران طالبان افغانستان را تمویل نموده و به سطح پایین از آنها حمایت میکند.

روزنامه به ادامه مینویسد وقتی در مورد سخنان رابرت گیتس از محمود احمدی نژاد پرسیده شد وی در پاسخ گفت شما ۱۲ هزار کیلومتر ازینجا فاصله دارید، کشور شما در جانب دیگر جهان است شما درینجا چه میکنید. این یک سوال جدی است.

آقای گیتس همچنان گفت که افغانستان باید با همه همسایگانش روابط خوب داشته باشد اما ایالات متحده همچنان از همه همسایگان افغانستان میخواهد تا نقش روشن و صریحی را در تعامل شان به حکومت افغانستان اختیار کنند.

XS
SM
MD
LG