لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد وزارت خارجه امریکا از بدرفتاری ها در ایران، چین، افغانستان و برما


وزارت خارجه ایالات متحده گزارش حقوق بشر سالانه خود را منتشر ساخته و از بدرفتاری ها در سراسر جهان – بشمول چین، افغانستان و برما تذکر داده است.

گزارش منتشره روز پنجشنبه وزارت خارجه ایالات متحده مشعر است حکومت ایران به شدت حقوق شهروندان کشورش را برای تغییر در حکومت شان ازطریق انتخابات آزاد ومنصفانه محدود ساخته است. گزارش حاکی است سابقه حقوق بشری ایران در سال 2009 خصوصا بعد ازانتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری ماه جون وخیم تر شد.

گزارش مشعر است سابقه حقوق بشری حکومت چین ضعیف باقی مانده ودربعضی ساحات بدتر شده است.

گزارش وزارت خارجه ایالات متحده حاکی است وضع امنیتی درافغانستان به آن دلیل به طور قابل توجه یی بدتر شده است که حملات شورشیان افزایش یافته، افراد ملکی متحمل فشار خشونت هستند.

XS
SM
MD
LG