لینک های دسترسی

راهپیمایی مظاهره چیان در پاکستان


بدنبال یک افزایش در کرایۀ بس ها در پاکستان مظاهره چیان در شهر اسلام آباد دست به راهپیمایی میزنند.

پولیس بروز جمعه از گاز اشک آور در برابر مظاهره چیان استفاده نمود طوریکه بعضی از آنها سنگ پرتاب میکردند. مظاهره کننده گان یک جاده عمده را در اسلام آباد مسدود ساخته بودند.

این راهپیمایی که در اعتراض به یک افزایش حدود ۲۰ فیصد در کرایه بس ها صورت گرفته بروز پنجشنبه آغاز گردید. مقامات افزایش کرایه را کاهش داد، اما مظاهره کننده گان بروز جمعه با این تقاضا به مظاهرات شان ادامه دادند که مظاهره چیانی که در روز اول توقیف گردیده اند، رها شوند.

گلوله باری پولیس بروز پنجشنبه یک شاگرد را زخمی ساخت اما گزارش گردید که وضعیت او خوب است.

XS
SM
MD
LG