لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات فرستاده ملل متحد با هیات حزب اسلامی در کابل


فرستاده ملل متحد برای افغانستان درکابل با نمایندگان یکی از گروه های عمدۀ تندرو ِ آن کشور ملاقات کرد.

بیانیه ملل متحد مشعر است ستفان دی میستورا به نکات بحث هیات حزب اسلامی گوش داد و متذکر شد که مباحثات شان با مقامات حکومتی افغان بر اهمیت گفتگوی ِ تحت رهبری افغانها برای اعادۀ ثبات درکشور، تاکید بیشتر دارد.

این اولین ملاقات تایید شده بین فرستادۀ ملل متحد و گروه تحت رهبری گلبدین حکمتیار، جنگسالار سابقه افغان می باشد. آن جناح تندرو، که یکی ازبزرگترین جناح های افغانستان درکنار طالبان است، با عساکر افغان و خارجی در شرق و شمال آن کشور مصروف جنگ است.

درهمین حال، سازمان حقوق بشر ملل متحد بر حکومت افغانستان اصرار می ورزد قانون عفو عمومی جنجال برانگیزی را فسخ نماید که مجرمین ادعا شدۀ جنگی را از تعقیب عدلی معاف می دارد.

گروه های حقوق بشر درافغانستان و خارج هشدارهایی را درمورد این قانون بیان داشته اند، قانون مذکور جرایمی را که قبل از حکومت تحت رهبری طالبان صورت گرفته، می بخشد.

مامور ارشد حقوق بشر ملل متحد در افغانستان می گوید به اساس این قانون ، مقامات حکومتی در قسمت تحقیقات سؤ استفاده های زشت حقوق بشر مسؤلیتی ندارند.

کارکنان حقوق بشری می گویند ائتلاف نیرومند جنگسالاران و حامیان شان این اقدام را ازطریق پارلمان درسال 2007 انجام دادند. تلاش آنها درسال 2008 به قانون مبدل شد، اما بعضی از گروه ها می گویند آن قانون همچنین شاید برطالبان وگروه های دیگر که هم اکنون جرائم علیه بشریت را مرتکب می شوند، تطبیق گردد.

XS
SM
MD
LG