لینک های دسترسی

نگرانی ملل متحد در مورد توقیف افغانها در استرالیا


نگرانی ملل متحد در مورد توقیف افغانها در استرالیا
<!-- IMAGE -->

اداره ملل متحد در امور مهاجرین بروز دوشنبه، در مورد قید مهاجرین در توقیفگاه ها در استرالیا، اظهار نگرانی کرد. حکومت استرالیا اجرای کار درخواستی های مهاجرین افغان و سری لانکایی، جهت اقامه دایمی در استرالیا را توقف داده و گفته است که وضع درین کشور ها اکنون بهتر میباشد.

طبق پالیسی جدید، مهاجرین تازه رسیده باید در توقیفگاه ها نگهداشته شوند. حکومت استرالیا، جهت رسیدگی با سیلی از مهاجرین تازه، توقیفگاه های جدیدی را تاسیس کرده است.

ولی ملل متحد بروز دوشنبه گفت، برای کسانیکه برای جامعه خطر امنیتی ببار نمی آورند، عوض توقیف، راه های دیگری باید ایجاد گردد.

حکومت استرالیا در سال ۲۰۰۸ مقررات مهاجرت را سهل تر ساخته و مدت اقامت مهاجرین در توقیفگاه ها را، در هنگامیکه کار در خواستی های شان ادامه دارد، کاهش داد.

مخالفین، افزایش در ورود غیر قانونی مهاجرین را با قوانین سهل یافته مرتبط میدانند.

XS
SM
MD
LG