لینک های دسترسی

Breaking News

شهر قندهار را امروز سه انفجار تکان داد


شهر قندهار را امروز سه انفجار تکان داد
<!-- IMAGE -->

شهر قندهارقبل از ظهر امروز شاهد سه انفجار بود، دوانفجارات اولی تلفات و جراحات در قبال داشت اما انفجار سومی تلفات نداشت.

دو انفجار اولی در نقطه مرکزی شهر قندهار در منطقه بین حضرت جی بابا و دوراهی دوم شهر قندهار برکارون پولیس به وقوع پیوست که به اثر انفجارات دو تن از مردمان ملکی کشته و یک تن دیگر مجروح گردیده است .

خرابی وضع امنیتی در قندهار، ملل متحد را وداشته تا بعضی کارمندان خارجی اش را به کابل انتقال دهد. روز دوشنبه ملل متحد اعلام کرد کهآن اداره از بیش از ۲۰۰ مامور افغانش در قندهار خواسته تا در خانه هایشان باقی بمانند.

به قول از مسوولین پولیس در محل واقعه: هدف انفجارات عراده جات امرامنیت قوماندانی ولایت قندهار بود ، انفجارات یکی پی دیگر به وقوع پیوسته به نیروهای پولیس تلفات وارد نگردیده.

اما یک عراده موتر نیروهای پولیس تخریب گردیده است.

به گفته مسوولین امنیتی مواد انفجار در کنار سرک در یک عراده موتر سایکل و در زمین جاسازی گردیده بود که از فاصله دور توسط ریموت کنترول منفجر گردیده اند.

فضل احمد شیرزاد امر امنیت قوماندانی امنیه ولایت قندهار در محل واقعه گفت :

"به نیروهای پولیس ما آسیب نرسیده، ولی متآسفانه برای مردمان ملکی تلفات و جراحات وارد گردیده که دو تن کشته و یک تن دیگر مجروح گردیده است".

اگرچه مسوولین امنیتی در ولایت قندهار میگویند که انفجار سومی در غرب شهر قندهار با خود تلفات نداشت اما داکتران نوکریوال در شفاخانه میرویس ولایت کندهار میگویند که از انفجار سومی به شفاخانه چهار تن ازپولیس مجروحانتقال گردیده اند .

اما جنرال سردار محمد جاجی قوماندان امنیه ولایت کندهار به رادیو آشنا گفت :

نیروهای پولیس در منطقه غرگی در حالی فعالیت امنیتی بودند که در نزدیک موتر حامل پولیس انفجار به وقوع پیوست که به اثر انفجار به پولیس تلفات وارد نگردیده است.

قوماندان امنیه ولایت کندهار به ادامه میگوید : نیروهای پولیس در جریان عملیات و فعالیت های شبانه روزی خویش یکمقدار مواد انفجار ی را به بدست اورده اند .

دو بشکه بیست کیلویی پر از مواد انفجاری، سه فیر مرمی میزایل و ده کیلوگرام المونیم نایتریت را از نواحی ششم و سوم شهر کندهار بدست آمده است .

به گفته قوماندان امنیه پولیس تاهنوز به اتهام واقعات ترور در شهر کندهارموافق به گرفتاری حمله کنده گان نگردیده اند ، ولی تلاش های ارگان های امنیتی به جدیت ادامه دارد ، به قول قوماندان امنیه حملات اخیر بر سکتور امنیتی تاثیرات منفی داشته است .

در شهر کندهار انفجارات امروزی در حالیست که اخیرآ در شهر کندهار واقعات ترور مامورین دولت و یا افراد شناخته شد افزایش یافته که در مدت کوتاه در شهر کندهار بیش از ده تن توسط مخالفین دولت در نتیجه حملات چریکی در داخل شهر کشته شده اند .

اما تا هنوز به اتهام این قتل ها کسی بازداست نکردیده است.

به اساس یک گذارش دیگر نیروهای افغان و ایتلاف در ولسوالی نوبهار ولایت کندهار به ضد مخالفین دولت یک رشته عملیات نظامی به راه انداختند که در نتیجه درگیری بین طرفین به قول مسوولین در ولایت زابل در جریان در گیری چهار تن از مخالفین مسلح کشته شده اند.

محمد جان رسول یار سخن گوی والی ولایت زابل ضمن تایید خبر مذکور به خبرنگاران گفت:

"اجساد مخالفین در میدان نبرد باقی مانده و سلاح آنها به دست نیروهای شامل در عملیات امده است".

قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان به مطبوعات گفته است در جریان عملیات پنج تن از عساکر افغان کشته شده اند .

ولی این ادعا از طرف کدام منبع مورد قبول تایید نگریده ست.

طی یک خبر دیگر، در شمال افغانستان ، یک حملۀ هوایی ناتو یکتن از قوماندان ارشد طالبان را که در عین زمان (والی نام نهاد) ولایت قندز بود، کشته است . ملا یار محمد که در عین زمان بنام نور محمد نیز شناخته میشد و دو مشاورش در شمال قندز سفر میکردند که در اوایل روز دوشنبه کشته شدند.

XS
SM
MD
LG