لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار ماين در افغانستان باعث جراحات عسکر امريکائی شد - 2003-02-19


يک نطاق نظامی ايالات متحده می گويد بروز چهارشنبه از اثر تصادم يک موتر نظامی با ماين در شرق افغانستان، يک عسکر امريکائی يک پای خود را از دست داد. سخنگوی نظامی گفت عسکر در نزديک شهر گرديز مشغول گزمه بود که ماين در زير موترش منفجر شد. او علاوه کرد که عسکر بيک شفاخانه در خوست منتقل گرديده و تحت عمل جراحی قرار گرفت. در عين زمان مامورين نظامی در ارگون گزارش دادند که يک مرد منفرد بر عساکر قوای خاص که ديشب بمنطقه سوق داده شده بودند آتش گشود ولی باعث تلفاتی نشد. مامورين ايالات متحده معتقدند که طالبان ازين منطقه که نزديک سرحد پاکستان است برای تعليمات دسته های کوچک تندروانی استفاده ميکند که ميخواهند با قوای ائتلاف برخورد کنند. همچنان بروز سه شنبه مامورين ايالات متحده گزارش دادند که در منطقهء خارج يک محوطهء نظامی امريکا در شمال افغانستان دو انفجار رخ داد و در يک پوستهء ترصد در خارج پايگاهء هوائی بگرام حريق صورت گرفت. کسی درين حوادث مجروح نشدند. از طرف ديگر قوای خاص ايالات متحده در ولايت هلمند در جنوب افغانستان در مساعی جهت دستگيری فراريان طالب که فکر ميشود در منطقه پنهان شده باشند، مواضع خود را تحکيم ميکنند. ،

XS
SM
MD
LG