لینک های دسترسی

Breaking News

بيانيهء دلای لاما بمناسبت سالگرد قيام تبت - 2003-03-10


دلای لاما، رهبر روحانی تبت از ۴۴ مين سالگرد قيام ناکام سال ۱۹۵۹ تبت عليهء چين با بيانيهء نسبتاً معتدلی يادبود بعمل آورده از سياست حقوق بشر پيکنگ انتقاد نموده ولی ازان حکومت کمونيستی بخاطر بعضی انکشافات مثبت ستايش کرده است. رهبر روحانی تبت امروز دوشنبه در حالی در دهرمسالهء هند، مرکز حکومت جلای وطن تبت سخنرانی کردکه بودائی ها در هند و نيپال با راه پيمائی های نه چندان چشمگِری يادبود نمودند. او از چين تقاضا کرد تا منحيث نمايش آمادگی خود جهت بازی کردن نقش بزرگتری در امور جهان، اختلاف نژادی را با تبت مطرح کند.

XS
SM
MD
LG