لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات معين وزارت خارجهء ايالات متحده در مورد توليد اسلحهء ذروی - 2003-04-09


۰يک مامور عالی رتبهء وزارت خارجهء ايالات متحده می گويد سوريه و ساير کشور ها بايد حوادث عراق را بحيث نشانه بخاطر داشته باشند که اعمار اسلحهء تاثير و تخريب جمعی به منافع ملی شان نيست. جان بالتن معين وزارت خارجهء ايالات متحده برای کنترول اسلحه و امنيت بين المللی اين مطلب را بعد از مذاکراتی در روم با مامورين واتيکان به خبر نگاران اظهار داشت. بالتن گفت ايالات متحده در جستجوی امحای مسالمت آميز پروگرام هائی است که هدف آن ساختن اسلحهء کيمياوی ، ذروی و بيولوژيکی است. وی ازکشور ها در شرق ميانه تقاضا کرد که از امکانات جديد برای صلح منطقوی استفاده کنند.

XS
SM
MD
LG