لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ عراق - 2003-04-09


مردم عراق با خشنودی و شادی به خيابانهای بغداد بر آمده ورود تانکها و عساکر امريکائی را در آنچه که مامورين ايالات متحده می گويند اضمحلال رژيم صدام حسين است استقبال می کنند. در مرکز بغداد صد ها عراقی به وسايط زرهدار ايالات متحده کمک کردند که مجسمهء صدام حسين را فرود آورند. در ايالات متحده دانلد رمزفلد وزيردفاع ايالات متحده گفت امروز يک روز بسيار خوبی برای مردم عراق است ولی وی گفت هنوزهم خطرات بسيار زياد و روزهای بسيار دشواری پيشروست وجنگ تا زمانی ادامه خواهد يافت که تمام عراقی ها آزاد گردند. در شمال عراق رهبران کُرد ها می گويند عساکر عمليات خاص ايالات متحده ومبارزين کُرد يک تپهء ستراتژيک را در نزديکی شهر موصل تصرف کردند.

XS
SM
MD
LG