لینک های دسترسی

Breaking News

فيصله نامهء کانگرس در مورد زندانيان سياسی کيوبا - 2003-04-09


اعضای کانگرس ايالات متحده فيصله نامه ای را تصويب کرده اند که کيوبا را به نسبت حبس ده ها نا راضی طرفدار دموکراسی را به اتهام خرابکاری و خيانت محکوم می کند. مجلس نمايندگان کانگرس اين فيصله نامه را روز سه شنبه با چهارصد و چهارده رای موافق و بدون رای مخالف تصويب کرد. فيصله نامه آزادی بلا درنگ تمام زندانيان سياسی در کيوبا را تقاضا دارد. اين فيصله نامه همچنان از حکومتهای کشور های امريکای لاتين تقاضا می کند که کيوبا را از کميسيون حقوق بشر ملل متحد خارج سازند و از اين کميسيون می خواهد که سرکوبی های حکومت کيوبا را محکوم کند. در حدود هشتاد نا راضی کيوبائی بعد از آنکه به اتهام دسيسه برای تخريب حکومت فيدل کاسترو رئيس جمهور کيوبا توقيف شدند محاکمه گرديدند. ايالات متحده و چندين حکومت ديگر زندانی ساختن اين ناراضيان را محکوم کرده اند.

XS
SM
MD
LG