لینک های دسترسی

Breaking News

حريق در يک مکتب روسيه - 2003-04-10


حريق در يک مکتب ليليهء شاگردان کر در جنوب روسيه هشتاد و دونفر را هلاک ساخته است. مامورين ادارهء رسيدگی به وقايع عاجل در روسيه می گويند بيش از يکصد نفر ديگر درين حريق در شهر مخچ قلعه در جمهوری داغستان در جنوب روسيه زخمی شده اند. ولادمير پوتين رئيس جمهور روسيه می گويد حکومت هر اقدام ممکنه را برای کمک به خانوداه های قربانيان اين حريق بعمل خواهد آورد. اطفال داخل اين مکتب صدای زنگ خطر حريق را نشنيدند و بايد يک به يک بيدار ساخته می شدند و انتقال داده می شدند. چندين طفل ازطبقهءدوم مکتب برای فرار ازحريق خود را پائين انداختند. مامورين وقايع عاجل می گويند شارتی برق شايد باعث اين حريق شده باشد.

XS
SM
MD
LG