لینک های دسترسی

Breaking News

قتل يک طفل فلسطينی توسط عساکر اسرائيل - 2003-05-07


در باريکهء غزه از اثر آتش باری اردوی اسرائيل يک طفل يک سالهء فلسطينی بقتل رسيده است. مامورين امور صحی فلسطين ميگويند اين پسر يک ساله وقتی کشته شد که عساکر اسرائيلی که بر افراد مسلح فلسطينی گلوله باری می کردند بر منزل اين طفل شليک کردند. همچنان امروز از اثر يک انفجار در شهر نابلس در کرانهء غربی رود اردن يک عضو گروهء حماس کشته شد. حماس اسرائيل را متهم نمود ولی اسرائيل گفت او وقتی کشته شد که بمی را که می ساخت منفجر شد. و محمود عباس صدراعظم فلسطين تقاضای اسرائيل را مبنی بر موضوع منصرف شدن از حق بازگشت پناهندگان فلسطينی و اخلاف شان به آنچه اکنون اسرائيل است، رد کرده است.

XS
SM
MD
LG