لینک های دسترسی

Breaking News

استقبال روسيه از پلان ناتو جهت بدست گرفتن قوماندانی قوای حافظ صلح در افغانستان - 2003-06-04


روسيه از پلان ناتو در قسمت بدست گرفتن قوماندانی قوای مساعدت بين المللی امنيتی در افغانستان استقبال کرده و تعهد کرده که برای همکاری آماده است.

ايگور ايوانوف، وزير خارجهء روسيه در مادريد بخبرنگاران گفت که اين پشتيبانی شايد شامل ساحاتی چون استخبارات و لوژستيک باشد. اما او گفت روسيه به افغانستان، که اتحاد شوروی ده سال دران جنگيده بود عسکر نمی فرستد.

قرار است ناتو در ماهء آگست قوماندانی قوای بين المللی را در کابل بعهده بگيرد.

ايوانوف بموجب يک موافقتنامهء سال قبل برای بهبود بخشيدن علائق اتحاد با روسيه در جلسات روز دوم و نهائی ناتو اشتراک کرد. درين جلسه وزرای هفت کشور کانديد اتحاد نيز اشتراک داشتند.

XS
SM
MD
LG