لینک های دسترسی

تعيين جايزه برای دسگيری و يا تائيد مرگ صدام حسين - 2003-07-03


ايالات متحده برای دستگيری و يا تائيد مرگ صدام حسين 25 مليون دالر جايزه تعيين کرده است.

پال برمر اداره کنندهء ارشد ايالات متحده در عراق گفت برای هر يک از پسران صدام حسين، عدی و قصی، 15 مليون دالر جريمه تعيين گرديده است.

مامورين ايالات متحده ميگويند سرنوشت مرموز صدام حسين باعث مقاومت مهلک عليهء مساعی ايالات متحده در راهء باز سازی عراق جنگ زده شده است.

امروز مامورين ايالات متحده گفتند سه حملهء جداگانه باعث قتل حد اقل دو عراقی و جراحت 10 عسکر امريکائی گرديد.

شش عسکر ايالات متحده وقتی در غرب بغداد مجروح شدند که دو موتر حامل شان به يک وسيلهء منفجره اصابت کرد.

در جريان تبادلات آتش در بغداد يک عسکر ديگر امريکائی مجروح شد و يک مرد مسلح عراقی بقتل رسيد.

در يک واقعهء ديگر حين گزمهء شبانه در بغداد يک عراقی کشته و 3 عسکر امريکائی مجروح گرديدند.

XS
SM
MD
LG