لینک های دسترسی

Breaking News

مواصلت اولين واحد عساکر حفظ صلح به لايبيرِا - 2003-08-04


اولين واحد عساکر حفظ صلح غرب افريقا وارد لايبريا شده است .

دوهليکوپتر هر کدام حامل بيست عسکر نايجريائی امروز صبح در يک هوای بارانی به ميدان هوائی مونرويا پايتخت لايبيريا بزمين نشست.

انتظار می رود که در حدود سه صد عسکر نايجريائی توسط طياره به مونرويا بروند. آنها پيشقراولان يک قوهء بيش از سه هزارنفری دول غرب افريقا هستند. اندکی قبل از آنکه اين طياره های بزمين بنشينند گروهء عمدهء شورشی که برای بر کنار ساختن چارلز تيلر رئيس جمهور لايبيريا می جنگد گفت از مواضع خود در مونرويا پايتخت لايبريا خارج خواهد شد.

تيلر ميگويد در يازدهم آگست استعفی خواهد داد ولی نگفته است که چه وقت به نايجريا خواهد رفت که به وی پيشنهاد پناهندگی داده بود.

XS
SM
MD
LG