لینک های دسترسی

Breaking News

زلمی خليل زاد بحيث سفير جديد ايالات متحده به کابل تعيين شد - 2003-09-22


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده، زلمی خليل زاد يک متخصص سياست خارجی را بحيث سفير به افغانستان تعيين نموده است.

قصر سفيد اين مقرری را که از مدتی انتظار آن می رفت امروز اعلام کرده گفت که داکتر خليل زاد عهدهء خود را بحيث نمايندهء خاص ايالات متحده نيز حفظ خواهد کرد.

زلمی خليل زاد که يک امريکائی افغان الاصل است از زمان برانداخته شدن رهبری طالبان در سال 2001 باينطرف نمايندهء خاص ايالات متحده در حکومت افغانستان بود. او ازان زمان ببعد در قسمت مساعی ايالات متحده جهت تاسيس يک تشکيلات جديد حاکمه در افغانستان نقش کليدی داشته است.

او همچنان وقتی در شورای امنيت ملی کار ميکرد، منحيث نمايندهء خاص ايالات متحده برای مخالفين رژيم صدام حسين نيز خدمت کرده است.

XS
SM
MD
LG