لینک های دسترسی

Breaking News

هدايت برای حملات بيشتر طالبان - 2003-09-25


يک قوماندان عالی رتبهء طالبان می گويد ملا محمد عمر رهبر طالبان که مخفی می باشد به قوماندانهای عالی رتبه اش هدايت داده که حملات شان را عليهء قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان افزايش بدهند. يک نطاق طالبان از طريق تيلفون به خبر نگاران گفت ملا عمر درين اواخر يک جلسهء تقريباً پنجاه قوماندان را در يک محل سری در جنوب افغانستان داير کرد تا از آنها بخواهد که جهاد شانرا عليهء عساکر ايالات متحده و افغانستان سرعت بخشند. اين مامور طالبان گفت ملا عمر به معاونينش گفت که جهاد را وجيبهء شخصی شان بدانند. ملا عمر در دسمبر سال دو هزار و يک زمانی که قوای طالبان در قندهار قبل از داخل شدن قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده به آن شهر عقب نشينی نمودند، قرار گاه خود را در قندهار ترک گفت.

گزارشهای پی هم از کابل نشر گرديده که طالبان خود را دوباره انسجام داده و در نظر دارند حملات چريکی را عليهء قوای ائتلاف توسعه دهند.

XS
SM
MD
LG