لینک های دسترسی

Breaking News

اشارهء هند در مورد مباحثه با جدائی طلبان کشمير - 2003-10-24


هند اشاره کرده که شايد برای تقسيم يک اندازه قدرت با جدائی طلبان کشمير در کشمير هند آمادهء مباحثه باشد.

لال کرشنا ادڤانی، معاون صدراعظم هند همچنان هشدار داد که در اينکه حکومت تا چه اندازه سازش خواهد کرد حد و حدودی موجود است.

اين تبصره های ادڤانی دو روز بعد ازان منتشر شد که حکومت او را مامور کرد با يک گروه که اکثر جدائی طلبان کشمير را احتوا می کند مذاکرات را آغاز نمايد.

اما او به آژانس خبرگزاری پرس ترست آف انديا گفت که بحث روی غير مرکزی ساختن قدرت شامل سازش در مورد وحدت و حاکميت هند نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG