لینک های دسترسی

Breaking News

سفر هيئت شورای امنيت ملل متحد به مزارشريف - 2003-11-05


يک هيئت عالی رتبهء ملل متحد با دو جنگ سالار رقيب در افغانستان ملاقات نمود. آنها به اين هيئت اطيمنان دادند که از متارکهء که از يک هفته به اينطرف به وساطت ملل متحد بر قرار گرديده رعايت خواهند کرد.

جنرال عطا محمد و عبد الرشيد دوستم امروز چهار شنبه با يک هيئت سفرای شورای امنيت ملل متحد در شهر مزار شريف در شمال افغانستان ملاقات نمودند. اين دو جنگ سالار رقيب وعده های خود را برای خاتمه دادن به جنگ بين قوای شان تجديد کردند و گفتند به حاکميت حکومت مرکزی احترام خواهند کرد. اين دو رقيب همچنان گفتند در اصول به پلانها برای الحاق واحد های شان به اردوی ملی افغانستان موافقه خواهند کرد. مليشه های جنرال عطا محمد تاجک و جنرال عبد الرشيد دوستم ازبک در چند هفتهء گذشته در جنگ های شديدی با يکديگر در گير بوده اند . ده ها جنگجوی از هر دو جانب کشته شده اند. هدف اين ماموريت شورای امنيت ملل متحد که از يک هفته به اينطرف دوام دارد، تبارز پشتيبانی بين المللی از حکومت مرکزی افغانستان و باز سازی افغانسنان بعد از رژيم طالبان درين کشور جنگ زده است.

اين هيئت ملل متحداوايل اين هفته واردافغانستان گرديد و مصروف حقيقت يابی است که شامل ملاقاتهای با حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان و والی هرات بود.

XS
SM
MD
LG