لینک های دسترسی

Breaking News

تصويب کابينهء فلسطين - 2003-11-12


پارلمان فلسطين کابينهء جديد احمد قرعيه را منظور کرده است.

شورای تقنينيهء فلسطين بعد از هفته ها بی اطمينانی و مجادله بين قرعيه و ياسر عرفات رئيس ادارهء فلسطين روی کنترول قوای امنيتی با يک تعداد زياد آرا کابينه را منظور کرد.

اين بن بست مساعی جهت اعادهء عمليهء صلح با اسرائيل را به بن بست مواجه ساخته بود.

احمد قرعيه قبل از رای گيری به شورای تقنينيه گفت او به متوقف ساختن خشونت متعهد است و خواستار يک آتش بس جامع با اسرائيل گرديد.

ياسر عرفات گفت اسرائيلی ها حق دارند در پهلوی دولت آيندهء فلسطينی زيست کنند و خواستار متوقف شدن خشونت در منطقه شد.

XS
SM
MD
LG