لینک های دسترسی

Breaking News

حملات در افغانستان - 2003-11-17


مامورين افغانی می گويند از اثر يک حملهء هوائی ايالات متحده در ولايت پکتيکا در نزديک سرحد پاکستان شش نفر ملکی افغان کشته شده اند.

مامورين گفتند اين حمله بروز شنبه در نزديک پايگاهء ايالات متحده در شکين رخ داد. آنها ميگويند نمی دانند که چه چيزی باعث شد که طيارات ايالات متحده اين منطقهء بخصوص را بمبارد کردند. اما قوای امريکائی و افغانی درين منطقه عليهء تندروان اسلامی تهاجمی را براه انداخته اند.

قوای نظامی ايالات متحده تا بحال در مورد گزارش تلفات تبصره نکرده است.

در عين زمان قوای افغانی و امريکائی يک ذخيرهء اسلحه را در کوهستانات نورستان واقع در شمال شرق افغانستان کشف کرده اند. يک نطاق نظامی ايالات متحده ميگويد اين ذخيره شامل در حدود ۱۰۰ راکت خفيف، چندين صد مرمی هاوان و ساير مهمات بود. اين اسلحه در جريان عملياتی کشف شد که ده روز قبل در ولايات نورستان و کنر آغاز يافت.

درين اواخر چندين زدوخورد بين قوای تحت رهبری ايالات متحده و مظنونين طالبان و القاعده در شرق افغانستان رخ داده است.

بروز جمعه يک عسکر قوای عمليات خاص ايالات متحده وقتی کشته شد که موتر حاملش در نزديک اسعدآباد با يک آلهء منفجره تصادم نمود. ماهء گذشته دو تن از عمال ادارهء استخبارات مرکزی ايالات متحده در يک حملهء غافل گيرانه در نزديک پايگاهء ايالات متحده در شکين کشته شدند.

XS
SM
MD
LG