لینک های دسترسی

Breaking News

رهائی دو نفر انجينير هندی - 2003-12-24


دو انجينير هندي که در جنوب شرق افغانستان اوايل ماه جاري اختطاف شده بودند بدون اينکه آسيبي ديده باشند آزاد گرديده اند علي احمد جلالي وزير داخله افغانستان امروز در کابل به خبر نگاران گفت انجينير ها بعد از ظهر ديروز آزاد گرديدند و غرامتي براي آزادي آنها پرداخته نشده است ا ين دو نفر گفتند با آنها رويه بد نشده ولي مکرراً در جريان تقريباً سه هفته اسارت از يکجا بجاي ديگري انتقال داده ميشدند.

قبل بر آن يک قوماندان طالبان مسؤليت اختطاف اين دو انجينير را در ششم دسمبر ادعا کره بود و در بدل آزادي آنها آزادي پنجاه طالب را که در زندان بسر مي برند تقاضا نموده بود ولي وزير داخله افغانستان گفت اختطاف کنندگان به رهبران طالبان ارتباطي نداشتند و حکومت براي آزادي آنها از طريق رهبران قبيلوي و سالخوردگان قريه گفت و شنود نمود.

اين دو انجينير هندي در قريه شاهجوي در جنوب کابل اختطاف شده بودند . آنها درانجا در پروژه باز سازي شاهراه کابل قندهار که ايالات متحده آنرا تمويل نموده کار ميکردند قبل بر آن اختطاف کنندگان يک انجينير ترکي را که درعين شاهراه در ماه اکتوبر اختطاف شده بود بعد از تقريباً يکماه آزاد ساختند پروژه شاهراه کابل قندهار با وصف حملات شورشيان پيش برده شد. اکثر کار گران اين شاهراه هدف اختطاف قرار داشتند و چندين نفر شان کشته شدند ا ين شاهراه مهم ستراتيژيک هفته گذشته رسماً افتتاح گرديد.

XS
SM
MD
LG