لینک های دسترسی

عمليات نظاميان ايالات متحده در عراق - 2003-12-24


نظاميان ايالات متحده در عراق عمليات ضد شورشيان را در منطقه بغداد براه انداخته اند. گزارشهاي خبري ميگويد اين عمليات که يکي از وسيعترين عمليات دران منطقه در هفته هاي اخير توصيف گرديده شامل فعالتيهاي هوائي و توپخانه است . قبلاً امروز چندين انفجار قوي و شليک ماشيندار در جنوب بغداد که طياره هاي ايالات متحده در پرواز بودند شنيده شد. باشندگان اين محل ميگويند عساکر ايالات متحده با افراد مسلح در جنگ بودند د يروز سه شنبه قواي ائتلاف ده ها مظنون به شورشي را در يک سلسله تهاجماتي که اعضاي رژيم سابقه عراق هدف آن بودند گرفتار نمود ند.

XS
SM
MD
LG