لینک های دسترسی

يک وزير کابينه اسرائيل  بحيث بخشي از يک هيات ملل متحد در ماه مارچ به پاکستان مسافرت خواهد کرد - 2004-01-20


يک وزير کابينه اسرائيل ميگويد وي بحيث بخشي از يک هيات ملل متحد در ماه مارچ به پاکستان مسافرت خواهد کرد. اسرائيل کتز وزير زراعت اسرائيل امروز در راديوي آن کشور گفت وي دعوت سازمان غذا وزراعت جهان را براي پيوستن در يک هياتي پذيرفته که قرار است به پاکستان برود.

وزير زراعت اسرائيل که عضو حزب بر سراقتدار ليکود است گفت در انتظار اين سفر است که با تفامه کامل با اسلام آباد فراهم شده است . اسرائيل وپاکستان روابط دپلوماتيک عادي ندارند در سالهاي اخير اسرائيل راوبط نزديک را با هند که رقيب ديرينه پاکستان است بر قرار ساخته است.

XS
SM
MD
LG