لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات صدراعظم هند با جدائی طلبان کشمير - 2004-01-23


اتل بيهاری واجپای، صدراعظم هند اولين مذاکرات خود را با رهبران جدائی طلب کشمير براه انداخت.

مير واعظ عمر فاروق، يکی او رهبران از مساعی اخير واجپای ئ رئيس جمهور پاکستان در بدست آوردن صلح در منطقه ستايش کرد.

در مذاکرات امروزی در دهلی جديد پنج رهبر اعتدالی کنفرانس همه، احواب حريت اشتراک داشتند. اين سازمان شامل جدائی طلبان کشمير ئ گروه های تندرئ اسلامی ميباشد.

بروز پنجشنبه رهبران کشمير با معاون صدراعظم هند ملاقات کردند.

دو جانب بيانيه ای صادر کرده طی آن خشونت را تقبيح نموده خواستار يک راهء حل تدريجی برای منازعهء کشمير شدند.

قرار است دور ديگر مذاکرات در ماهء مارچ داير شود.

XS
SM
MD
LG