لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای رهبر کشميری از هند برای آتش بس - 2004-01-27


يکی از رهبران عمده جدائی طلبان کشميری از قوای هند تقاضا کرده است تا آتش بس را درين منطقه هماليا مراعات کنند.

ميرواعظ عمر فاروق امروز سه شنبه در دهلی جديدبه خبرنگاران گفت که هفته آينده عيد اضحی است و در چنين ايام فرخنده حکومت هند بايد آتش بس را اعلام کند.

عمر فاروق يکی از جمله پنج رهبر کانفرانس حريت تمام احزاب است که گروههای جدايی طلب تندرو کشميری را در زير یک چتر قرار داده است. وی همچنان گفت که صلح را بدون شرکت مذاکره کنندگان پاکستانی نمی توان بدست اورد. عمر فاروق برن نکته تاکيد نمود که حکومت هند بايد به کانفرانس حريت اجازه بدهد تا با مامورين عالی رتبه پاکستانی مذاکره نمايند و تمام جناحها در عمليه صلح اشتراک نمايند.

XS
SM
MD
LG