لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات رئيس جمهور ايران در مورد شورای نگهبان - 2004-01-29


محمد خاتمی رئيس جمهور اصلاح طلب ايران می گويد انتظار دارد که تمام کانديد های که بطور غير منصفانه از انتخابات آيندهء پارلمانی خارج ساخته شدند دو باره مستحق کانديد شدن شناخته شوند. رئيس جمهور ايران هشدار داد که حتی يک کانديد را که بطور غير منصفانه از طرف شورای نگهبان شايستهء کانديد شدن شناخته نشود قبول نخواهد کرد.

اين شورای غير انتخابی ملا های محافظه کار و قانون زانان حق رد لوايح و فهرست کانديد ها را دارد. اين شورا بيش از سه هزار و ششصد کانديد را چندی قبل از کانديد شدن در انتخابات پارلمانی بيستم فبروری ممانعت نمود.

آژانس خبر رسانی رسمی ايران ميگويد بيش از ششصد کانديد تا کنون دو باره مستحق شناخته شدند. رئيس جمهور ايران می گويد انتنظار دارد که چند صد کانديد ديگر نيز امروز چهار شنبه مستحق شناخته شوند.

XS
SM
MD
LG