لینک های دسترسی

پلان انتقال مسکونه های يهودی از غزه - 2004-02-03


ايريل شارون صدراعظم اسرائيل ميگويد در صورتی که اعضای ائتلافش سعی کنند جلو طرحهای اورا برای انتقال ، ناقلين يهوداز باريکهء غزه ، بگيرند يک حکومت جديد را تاسيس خواهد کرد.

شارون به يک روزنامهء اسرائيلی گفت که وی نمی خواهد دستخوش پاليسی جناحها باشد که مانع حکمروائی در کشورش گردند .

رهبر حزب ملی مذهبی هوشدار داده است که اگر طرح انتقال مسکونه های يهودی نشين برای مباحثه ارائه نشود ، حکومت سقوط خواهد کرد.

يهوديانی که در غزه مسکون شده اند می گويند اگر از بين بردن مسکونه هاعملی گردد، ايريل شارون را از قدرت خواهند انداخت.

XS
SM
MD
LG