لینک های دسترسی

بيانات وزير خارجهء کورياي جنوبی در مورد همکاری کورياي شمالی - 2004-02-05


وزير خارجهء کوريای جنوبی می گويد اگر کوريای شمالی در مذاکرات آيندهء شش جانبه وعده نمايد که پروگرام ذروی اش را کاملاً از بين می برد مکافات خواهد ديد.

بان کی مون وزير خارجهء کوريای جنوبی امروز در سيول به خبر نگاران گفت پيشنهاد اخير کوريای شمالی برای متوقف ساختن فعاليتهای ذروی اش دربدل امتيازاتی از جانب ايالات متحده کافی نيست .

واشنگتن قبلاً اين پيشنهاد را رد کرده است. ولی وزير خارجهء کوريای جنوبی می گويد اگر پيشنهاد پيونگ يانگ با تعهدی برای از بين بردن پروگرام ذروی اش بشکل قابل تصديق تکميل گردد تدابير موافق اتخاذ خواهد شد.

مذاکرات روی پروگرام ذروی کوريای شمالی شامل ايالات متحده، جاپان، چين، روسيه و هر دو کوريا قرار است در بيست و پنجم فبروری در پيکنگ داير شود.

XS
SM
MD
LG