لینک های دسترسی

Breaking News

توافق در مذاکرات هند و پاکستان - 2004-02-17


هند و پاکستان روی چهارچوب يک گفت و شنود دامنه دار صلح که کشمير و ساير موضوعات مورد مناقشه را احتوا ميکند، بتوافق عمومی رسيده اند.

اين تفاهم امروز در اسلام آباد بين مامورين عالی رتبه ای بميان آمد که اجندای ملاقات روز چهارشنبه را بين سکرترهای وزارت خارجهء هند و ضاکستان ترتيب ميکردند.

هيچ يک از جناح ها جزئيات چهارچوب را افشا نکرده اند، اما گزارش ها از اسلام آباد حاکيست که انتظار ميرود دو جانب هشت کميته را تشکيل بدهند تا موضوعات ده ها سال قديمی را حل و فصل کنند. اين موضوعات شامل کشمير، ايجاد اعتماد متقابل و موضوعاتی چون بازداری ذروی، دهشت افگنی، مواد مخدر و تجارت است.

XS
SM
MD
LG