لینک های دسترسی

تقاضای کرزی از ناتو برای حفظ امنيت انتخابات - 2004-03-11


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان از ناتو تقاضا کرده تا امنيت انتخابات سراسری را که برای ماهء جون در نظر گرفته شده، فراهم نمايد.

اين تقاضا بروز چهارشنبه يک روز قبل از کنفرانس ناتو، توسط رئيس دولت افغانستان بعمل آمد. قوماندان های ارشد ناتو می گويند در کنفرانس امروزی بر کشورهای عضو ناتو فشار وارد خواهند کرد تا برای خدمات حفظ صلح در افغانستان جنگ زده عساکر بيشتر فراهم نمايند.

تقاضای حامد کرزی بر امنيت جريان ثبت نام رای دهندگان و مراکز رای گيری متمرکز است. هنوز معلوم نيست که قوای ناتو چه نقشی را ايفا خواهند کرد.

جنرال جيمز جونز، قوماندان امريکائی ناتو می گويد بروز پنجشنبه از کشورهای عضو فعالانه خواستار خواهد شد تا برای ماموريت ناتو در افغانستان وسايل و تجهيزات فراهم کنند. ناتو قوماندانی قوای امنيتی را در ماهء آگست در افغانستان بعهده گرفت و قوای آن اتحاديه در افغانستان فعلاً به ۶۴۰۰ نفر در کابل و قندز محدود می باشد.

ملل متحددر ماهء اکتوبر از ناتو خواستار شده بود تا ماموريت خود را در افغانستان توسعه بدهد. ولی باستثنای يک تعداد محدود عساکر آلمانی پلان توسعهء ناتو بخاطر بی ميلی کشورهای عضو در فراهم کردن عساکر به ماموريتی که وسيعاً گزاف و خطرناک پنداشته می شود، بتعويق افتاد.

جنرال جونز حين بيان پلان ناتو گفت قوای حافظ صلح چندين مليتی در سال جاری توسعه خواهد يافت تا شامل حوزه ای شود که مرکز آن در مزار شريف می باشد. طبق اين پلان عاقبت يک حوزهء امنيتی غربی که مرکز آن در هرات خواهد بود نيز تاسيس خواهد شد.

XS
SM
MD
LG