لینک های دسترسی

Breaking News

سفر ريچارد مايرز به کابل - 2004-04-16


رئيس ارکان قوای مسلح ايالات متحده ميگويد واشنگتن عساکر خود را در افغانستان تقويه می کند تا با دهشت افگنان جنگيده و در آستانهء انتخابات سراسری ماهء سپتمبر امنيت را فراهم کرده باشد.

جنرال مايرز اين موضوع را امروز در ختم سفر کوتاهء خود طی يک کنفرانس مطبوعاتی بيان کرد.

اين جنرال ايالات متحده که از عراق بکابل وارد شد همچنان از اردوی پاکستان بخاطر عمليات اخير ضد دهشت افگنی اش در مناطق نيمه خودمختار قبايلی در نزديک سرحد افغانستان ستايش کرد. او گفت چنين کوشش ها دستگيری اهداف با ارزش دهشت افگنی را در آينده آسان تر می سازد.

سفر جنرال مايرز در خلال تشديد عمليات جهت کشتن يا دستگيری اسامه بن لادن جهت باثبات ساختن افغانستان قبل از انتخابات ماهء سپتمبر،صورت گرفته است.

بازديد او همچنان يک روز بعد ازان صورت گرفت که دو تلويزيون عربی يک تيپ صدا را پخش کرد که گويا اسامه بن لادن در هفته های اخير ثبت کرده و طی آن به اروپا متارکه ای را پيشنهاد نمود، امابشرطی که تمام عساکر اروپائی کشورهای اسلامی را ترک کنند.

کشورهای اروپائی اين پيشنهاد را رد کرده اند.

ماهء گذشته، قوای نظامی ايالات متحده دو هزار عسکر قوای پيادهء بحريه را بمنظور تقويهء قوای خود به افغانستان اعزام کرد تا در جستجو برای دهشت افگنان القاعده و بقايای جنگجويان طالب در سرحد افغانستان و پاکستان سهم بگيرند.

در عين زمان پاکستان نيز فشار خود را بر جنگجويان القاعده و طالب که در منطقهء سرحدی پنهان شده اند تشديد کرد.

اين عساکر پيادهء قوای بحری ايالات متحده تعداد عساکر اين کشور را در افغانستان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر بلند می برد. اين اقدام يک هفته بعد ازان صورت گرفت که ناتو اعلام کرد نيروهای حفظ صلح خود را در آستانهء انتخابات ماهء سپتمبر تقويه ميکند.

ملل متحد و سايرين هشدار داده اند که اگر امنيت بهبود نيابد، انتخابات ناکام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG