لینک های دسترسی

Breaking News

پت تلمن دز افغانستان کشته شد - 2004-04-23


پت تلمن يک فوتبال باز سابقهء ايالات متحده در افغانستان کشته شده است. تلمن در قبال حملات دهشت افگنی يازدهم سپتمبر سال دوهزار و يک بر ايالات متحده زمانی خبر ساز گرديد که يک قرار داد چندين مليون دالری را برای اشتراک در مسابقات فوتبال امريکائی رد کرد و در عوض به اردوی ايالات متحده پيوست.

تلمن و برادرش کيون مشترکاً شامل اردو شدند . گزارشها ميگويد هر دو با قوای خاص ايالات متحده در افغانستان خدمت می کردند.

پت تلمن چهار فصل مسابقات فوتبال را با تةم فينکس کارزينالز تکميل کرده بود که پيشنهاد قرار داد سه مليون و ششصد هزار دالری را رد نمود. تلمن بيست و هفت ساله بود و علت مرگش تا کنون معلوم نيست .

XS
SM
MD
LG