لینک های دسترسی

Breaking News

روزنامه هاي ايالات متحده عکس هاي بيشتر را ازسؤرفتار با زندانيان در محبس ابوغرُيب بغداد بچاپ رسانيده - 2004-05-21


روزنامه هاي ايالات متحده عکس هاي بيشتر و ويديوتيپي را ازسؤرفتار با زندانيان در محبس ابوغرُيب بغداد و همچنان اظهارات زندانيان را در مورد سؤرفتار که به تحقيق کنندگان گفته بودند و قبلا سري بود به نشر رسانيده اند. گزارش شماره امروز جمعه روزنامه واشنگتن پوست عکسهاي بيشتر توقيف شدگان را بچاپ رسانيده است که بر انها ازنگاه جسمي واحساسات از جانب عساکر ايالات متحده مورد بدرفتاري قرار ميگيرند اما گزارش ميرساند که تصاوير جديد نيز بر اين نکته روشني نمي اندازد که چه کسي اين سؤرفتار را دستور ميدهد تا کنون هفت پوليس نظامي به سورفتار و توهين هاي جنسي توقيف شدگان در زندان ابوغريب متهم ميباشند که از جمله يک نفر جرم خود را قبول کرده است . دانلد رمسفلد وزير دفاع ايالات متحده ميگويد که وزارت دفاع با تحقيقات همکاري خواهد کرد

XS
SM
MD
LG